રાવણ નો વધ કરવા
તિર પર ટચ કરો
અહીં ક્લીક કરો.
👇👇


Team Gyanmahiti

તરફ થી


આપ સર્વેને
દશેરાની
હાર્દિક શુભકામના


हिन्दी
આ દશેરા માં તમામના જીવનમાંથી


ક્રોધ, લોભ, મોહ,ઇર્ષ્યા,


અણગમો, અન્યાય, અહંકાર,


અનીતિ, સ્વાર્થ, ક્રૂરતા,


જેવા દુર્ગણો દૂર થાય


એવી મારી અને મારા પરિવાર


તરફથી રામ ભગવાનને પ્રાર્થના છે